Menu
نویسنده مطلب : مقدسه افضلی

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


آخرین تصمیم گیری چالشی که داشتم،‌پیشنهاد یک کار خیلی خوب با موقعیت خیلی عالی بود. من از فضای کاری فعلی م لذت میبرم اما از لحاظ درآمد و امکانات خیلی متفاوت بودند.
با توجه به اینکه پیشنهاد شغل مطرح شده با برنامه زندگی شخصی و کاری و تصوراتی که از آینده کاری م داشتم متفاوت بود،‌ همچنین اگرچه درآمد خوبی داشت اما رضایت شغلی به همراه نداشت. ضمن اینکه مقداری هم با روحیات شخصی و اعتقادی م در تعارض بود در نتیجه پیشنهاد مطرح شده رو رد کردم و همچنان به کار فعلی که علاقه مند محیط و فضای اون هستم ادامه دادم.

ارزش هایی مانند تلاش برای رسیدن به برنامه و رویاهای مطلوب آینده،‌ ارزش های اخلاقی و البته رضایت شغلی رو به موقعیت شغلی(از دید عموم) و درآمد خیلی خوب ترجیح دادم.