Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

چهار روش برای آغاز متن یا شروع سخنرانی


برای تمرین این درس مقدمه کتاب «ظلم، جهل و برزخیان زمین» نوشته محمد قائد را از نظر سبک شروع بررسی می‌کنم:

محمد قائد مقدمه کتاب را اینطور شروع کرده است:

این متن سالها در فکر نگارنده بود و در سال ۱۳۸۲ به نگارش درآمد. گرچه طبق روال عادی در همان زمان به دست خوانندگان نرسید، از یک نظر بختی استثنایی داشت که مدام بهبود یابد. عنایت خوانندگان که متن را در سایت مطالعه کردند در این جهت کمکی اساسی رساند و نگارنده همواره مدیون آنهاست…

تا در نهایت در پاراگراف سوم متن مقدمه در مورد موضوع اصلی کتاب و جستارهای آن به صورت تلویحی شروع به توضیح دادن کرده است:

این متن هسته‌ای دوقسمتی دارد. اول، عبارت گفتگوی فرهنگها در دهه پیش چنان در ایران بر سر زبان افتاد که انگار تصنیفی مردم‌پسند، تکیه کلام، ترجیع‌بند، نام تیم فوتبال، ضرب‌المثل یا چیزی در این مایه‌هاست…

که حتی در ادامه هم به مرور و با ذکر توضیحاتی و به صورت تلویحی به موضوع جستارهای کتاب می‌پردازد.

از این رو سبک شروع کتاب غیرمستقیم و تلویحی و طرح با فاصله و تاخیر است.