معصومه فردوس مقدم - نگاهی دقیق‌تر به واژه‌ی سرمایه usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : معصومه فردوس مقدم

مطلب مورد بحث:

نگاهی دقیق‌تر به واژه‌ی سرمایه


پول: به عنوان وسیله مبادله می باشد شامل سکه و اسکناس که افراد از طریق آن معاملات و مبادلات خود را انجام دادن

مال: از مالکیت میاد که مالک چیزی بودن، مثل این پول مال من است و مالکیت هر چیزی را می رساند.

دارایی: دارا بودن در مقابل نداری و نداشتن، بیشتر جنبه مادی را می رساند و شامل  دارایی منقول و غیر منقول است و مثلا میگن شما چی دارید که همان دارایی را هم میشه

ثروت: یعنی نسبت به دیگران دارایی بیشتری داری ، انباشته شدن چیز با ارزش هم میتونه باش، ثروت باعث تمایز نسبت به دیگران می شود

سرمایه: میتوان از سرمایه برای سرمابه گذاری استفاده کرد و قابلیت درآمدزایی دارد