Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

تا چه حد می‌توانید انتزاعی و مجرد فکر کنید؟


* یکی از نمونه های بارز تحلیل های انتزاعی در این روزها، تحلیلهای سیاسی و اقتصادی درباره وضعیت کشور است. فارغ از گروه و یا جناحی که رسانه ها دبال میکنند برخی آنقدر وضعیت را خوب نشان میدهند که مشخصا از اصل و ریشه موضوع کیلومترها دور افتاده اند و برخی کاملا متضا این اتفاق. اما همینکه فاصله این تحلیل از حقیقت دور میشود و بیش از اینکه شکل واقعی موضوع را نشان دهد، تحریفی کامل از آن را ارائه میدهد، با تحلیلی انتزاعی طرف هستیم.
** به نظر من نمونه بسیار معروف آن سخنرانی I have a dream از مارتین لوتر کینگ هست که با ایجاد یک مفهوم انتزاعی برای آزادی و برابری سیاهان در سخنرانی خود افکار را به صورت کامل برای درک مفاهیم مورد  نظرش آماده میکند و نتایج بسیار بزرگی را از همین راه به دست می آورد.
*** وقتی که به جای حذف شاخ و برگ اضافه مطلب به حذف مطالب ریشه ای پرداخته شود و این امر به رویه ای برای دیدن امورات جاری تبدیل شود عملا انتزاع موجب هدایت ما به مسیر اشتباه می شود. دقت شود که وقتی به جای نگاه کلی نگر و سیستمی به حذف بخشی از سیستم می پردازیم عملا از دقت کار ما کاسته شده و ما را از تفکر سیستمی دور میکند.
شاید بتوان گفت که انتزاع عکس تفکر سیستمی است و با تجرد و انتزاع بیشتر به نگاه تحلیلی بیشتر و بیشتر نزدیک میشویم.