- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سایه

مطلب مورد بحث:

تفاوت | تضاد | تناقض


سلام

واژه تفاوت من رو یاد کتاب “تحقق تفکر سیستمی: دانش و کنش در علم مدیریت ” انداخت. این کتاب که مبانی تفکر سیستمی رو توضیح میده به دو جهان آنالوگ و  دیجیتال اشاره می کنه. توی این کتاب اشاره میشه که دنیای آنالوگ سرشار از پیوستگی و تفاوت ها است. و دنیای دیجیتال دنیای گسستگی و تمایز است. جالب تر این جاست که در جایی از کتاب گفته شده است که تفاوت ها باعث ایجاد اطلاعات    می شوند.

واسه همین من با توجه به تعریفی که از تفاوت شد این طور استنباط میکنم که تفاوت ها هیچ وقت باعث جدایی و گسستگی نمی شه بلکه می تونند دنیای ما رو زیباتر کنند.