Menu
نویسنده مطلب : علیرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


سوال اول : در ذهن خودم عموما بازار وسایل ارتباطی مانند موبایل و تبلت  و در فاز بعد حوزه لوازم خانگی برقی می آید .

سوال سوم: طراحی و ایجاد یک سامانه آموزشی و البته تفریحی با هدف تقویت مهارت تیمی و افزایش خلاقیت . در این سایت قرار است با پرداخت هزینه سه ماهه به فرزندان که مشتریان ما هستند به آموزش و تربیت و بازی های هدفمند و همچنین اردو های تفریحی و آموزشی بپردازیم

بازار بلقوه: مدارس ابتدایی و راهنمایی استان قزوین

بازار آماده : تمرکز بر مدارس که از لحاظ مختصات جغرافیایی احتمالا قادر به پرداخت باشند

بازار هدف فعلا در شهر قزوین در فاز اول

بازار تحت نفوذ : آن هم مدارس غیر انتفاعی شهر

سوال چهارم: عدم ثبات لازم و رانتی بودن اقتصاد – امنیت سرمایه گذاری پایین با توجه به شناختی که از تصمیم گیرندگان  منطقه دارید