Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

مدل ذهنی و اهمیت شناخت آن (فایل صوتی)


در این فایل صوتی مفید و ارزشمند جمله ” همه مدل ها غلط اند و برخی از آنها مفیداند” برام خیلی جالب بود و همینطور مثال غار افلاطون و توضیح تکمیلی بهرام عزیز. و این موضوع برام تداعی شد که آنهایی که به ناحق بر انسانها مسلط اند و از تسلط خود بهره مندند چقدر تلاش می کنند که یکی زندانی ها از غار آنها بیرون نره و با عالم واقعی و محسوسات آشنا نشه.