Menu
نویسنده مطلب : محمد محسن حائری

مطلب مورد بحث:

تمام کننده ها و نقش و اهمیت آنها در کار تیمی


یکی از سرپرست کارگاه های شرکت از نوع افراد تمام کننده بود

تقریبا همیشه از پرسنل ناراضی بود ، پرسنلی را که اگر در کارگاه دیگری مشغول به کار میکردی حلوا حلوایش میکردند

وسواس داشت که همه کارها به نحو احسن انجام شود بنابر این هر کاری بسیار بیشتر از حد معمول وقت و انرژی میبرد

نکات مثبتش این بود که این کارگاه بسیار کم هزینه مدیریت میشد چون مراقب بود وسایل حیف و میل نشود و دستگاه ها به موقع سرویس شوند

به همه کارها راسا سرکشی میکرد

تجربه کار کردن با او برای من به عنوان مدیر شرکت بسیار مطلوب بود

اما برای پرسنل تحت امرش فکر نمیکنم ، البته کم کم به اخلاق ایشان عادت کردند