Menu
نویسنده مطلب : جليل شجاع زاده

مطلب مورد بحث:

فروش مشاوره ای چیست و چه تفاوتی با فروش محصول محور دارد؟


تمرین٢:  بهترین تجربه من در فروش مشاوره ای خرید گوشی تلفن همراه برای فرزندم بود. باتوجه به گستردگی مدل های گوشی در بازار، انتخاب برای من خیلی سخت شده بود. فروشنده با توجه به بودجه در نظر گرفته شده و سن و سال فرزندم و برند مورد علاقه ام، گوشی مناسبی را برای خرید به من پیشنهاد کرد. نحوه برخورد و اشتیاق او در راهنمایی، من را متقاعد کرد که فقط به فکر فروش محصولش نیست بلکه نیاز من هم برای او اهمیت دارد.