Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

نکته‌ای در تحلیل تکنولوژی | تکنولوژی خنثی نیست


تکنولوژی دیجیتال در ایجاد دیتابیس:
جهت گیری این نوع تکنولوژی به ثبت تمامی دادهها و استفاده از گذشته برای نتیجه گیری در آینده است. در واقع گرایش این تکنولوژی به سمت گذشته داده های مربوط به آنهاست و وقتی شما از داده های موجود برای رسیدن به یک نتیجه گیری جهت حل یک مسئله استفاده می کنیم در واقع در حال بسط دادن اتفاقات گذشته و داده های مربوط به آنها به آینده هستیم.