Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امینی نائینی

مطلب مورد بحث:

تعریف شخصیت چیست؟


سوپ شخصیتی متفاوت،یکی از مهم ترین چیزهایی است که باید به آن توجه کرد.

یونگ و فروید و …همگی کوشیدند فاکتور هایی برای شناخت شخصیت ها به کار ببرند و تا حدی نیز موفق بودند.

حتی به قول متمم، سه فاکتور نوروتیک، سایکوتیک و برونگرایی و درصد آن نیز ممکن است برای بعضی مشابه باشد؛ چرا که طبق اصل لانه کبوتری حداقل دو نفر با درصد مشابه این ۳ صفت وجود دارد اما نحوه ی ترکیب این ها در موقعیت های مختلف قطعا متفاوت خواهد بود.