Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


۱٫ حقیقتا تمرین به ظاهر ساده ولی خیلی سخت و مهمیه و مهمتر از آن اینه که بتونیم تا یک مدت قابل توجه این تمرین را انجام دهیم تا سنسورهای ذهنمان در مقابل معانی کلمات حساس باشد.

۲٫ من در کاربرد کلمات تخصصی حوزه کاریم از حساسیت و دقت عمل نسبتا بالای برخوردارم که با این تمرین و ادامه آن باز هم بیشتر حساس خواهم شد. ولی در حوزه عمومی همینکه بعد از یک روز تونستم جوابی برای تمرین بنویسم نشان از ضرورت توجه بیشترم به این حوزه دارد.

– اگر       – چنانچه       – درصورتیکه          – درحالیکه

(اگر) برای شرایطی مناسب است که تبیین و صحبت کردن در مورد روی دیگر سکه (عدم تحقق شرط) خیلی برایمان مهم نباشد. کاربرد کلمه (درصورتیکه) زمانی مناسب است که چند گزینه و حالت مختلف ممکن الوقع هست و ما در مورد یکی از آنها صحبت می کنیم در جاهایی هم در مقابل آن کلمه (در غیر این صورت). به نظر می رسد (چنانچه) معادل کامل (اگر) و (درحالیکه) معادل (درصورتیکه) باشد. 

– گزینه    -بدیل

(بدیل) ها می توانند جایگزین یکدیگر شوند ولی (گزینه) ها ضرورتا اینگونه نیستند و حتی می توانند متضاد هم نیز باشند در حالیکه  (بدیل) ها می توانند حالتهای مختلف از یک پدیده واحد باشند.