Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

ارزش آفرینی و شناخت انگیزه انسانها


به نظر من شیشلیک شاندیز بیشتر جزو گروه R باشد. اصولا برای چیزی بیش از زنده ماندن شیشلیک می خوریم! شاید دلیل اینکه بیشتر شیشلیک ها با سلفی گرفتن و اشتراک گذاشتن درشبکه های اجتماعی همراه میشود همین جنبه باشد.
از طرفی چون نیازهای سطح بالاتری را تامین میکند، مشتری هزینه بالاتری هم برای آن پرداخت میکند