Menu
نویسنده مطلب : محمد گلشنی جم

مطلب مورد بحث:

کدام سبک نوشتن برای تولید محتوای من مناسب است؟


به نظر می رسه در میان انبوه مطالب در دنیای امروز فرصت برای رسیدگی به تمام آن ها کار غیرممکنی است، که حتی اگر در میان مطالب آموزنده و مورد علاقه ما اولویت بندی صورت نگیرد هم به میزان قابل توجهی از کارآمدی ما خواهد کاست. بعلاوه اینکه در سرعت دنیای امروز و تنوع کارهایی که باید انجام شوند حوصله و تمرکز برای رسیدن به همه مطالب نشدنی است.

با این حال باید مطالب از ویژگی های اختصار و مغز دار بودن در تولید محتواها برخوردار باشند تا برای مخاطب این اطمینان حاصل شود که از میان این انبوه مطالب زمانی که می گذارد به ازای آن مطلب بیارزد.

بنابراین چکیده گویی، مفید گویی، و حذابیت کلامی که البته به پختگی شما در سبک نوشتاریتان باز می گردد ضروریست.