Menu
نویسنده مطلب : بهروز مطیع

مطلب مورد بحث:

اهمیت بخش بندی مشتریان در طراحی مدل کسب و کار


در صنعت خدمات مالی هر دو این موارد را می‌توان دید

– بعضی از مشاوران مالیاتی مدعی‌اند این حرفه انقدر تخصصی است که فقط باید کارهای مالیات عملکرد را قبول کنند و کاری به مالیات ارزش افزوده٬ مالیات حقوق و سایر مالیاتها نداشته باشند. اما مساله این است که اغلب مسایل مالیاتی یک پکیج متصل به هم و مرتبط به هم را تشکیل می‌دهند که حل کردن یکی از آنها بدون دیگری امکان‌پذیر نیست.

– در نقطه مقابل این مشاوران٬ افراد و یا شرکتهایی ایستاده‌اند که با تصمیم‌های احساسی  (اما در ظاهر استراتژیک) می‌خواهند در شاخه‌های مختلف حوزه مالی خدمات ارائه کنند از جمله : مالیات٬ حسابداری مالی٬ حسابداری مدیریت٬ حسابرسی٬ حسابرسی داخلی

ولی ایراد کار اینجاست که هر کدام از این حوزه‌ها مشتریان و مخاطبان خودشان را دارند و بعید است یک ارائه دهنده خدمات مالی حداقل در ابتدای کار بتواند در همه این حوزه‌ها خوب باشد.

به نظر من دلیل اصلی پشت این جور تصمیم‌ها و جهت گیری‌ها  ترس ناشی از Trade Off است .