Menu
نویسنده مطلب : مانی محقق راد

مطلب مورد بحث:

تعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کار


اطلاع دقیقی از راه کارهای کلان شهر ها در خارج از ایران ندارم اما در تهران که خود شاهد اتفاقات هستم یکی از روش های غیر پایدار که عملکرد مسکنی دارد را مثال می زنم:
رویه ی زوج و فرد، این راهکار فقط میتواند تا یک بازه زمانی محدود مشکل ترافیکی تهران رو درصدی کاهش دهد و تاثیر گذار باشد.چرا که علاوه بر تشدید نارضایتی در بین شهروندان تهرانی که هزینه سنگینی برای خرید خودره می پردازند و قرار است نصف سال از آن بهره مند باشند، مجموعه های فعال در زمینه خودرو چه وارد کننده ها چه تولید کننده ها در حال تزریق خودرو به بازار ایران بوده و بعد از مدتی دوباره خیابان ها هم روزهای زوج هم روزهای فرد پلاک های مربوط به همان روز اشباه میشوند.
تفکر وسیاست پایدار در زمینه حل مشکل ترافیک بهتر بود با تقییر بافت سنتی شهر تهران به بافت شهری مهندسی شده و فرهنگسازی استفاده از وسایل حمل و نقل عموی همراه باشد که دولت سعی بر این کار دارد اما اقداماتش کافی و راضی کننده نیست