Menu
نویسنده مطلب : معصومه ش

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


من مدت زیادی است سردرگم هستم، میان اهدافی که به آن ها رسیدم و چیزهایی که در این راه از دست دادم و آرزوها و اهدافی که برای آینده در سر دارم.

من در رشته فنی تحصیل کردم، در دانشگاه دولتی خوب، الان هم در شغلم نسبتا پیشرفت مناسبی داشته ام. اما به این خاطر از استعدادها و برخی علایقم مثل وقت گذاشتن و پیشرفت در نقاشی و موسیقی دست کشیدم. به خاطر وقت و انرژیی که کارم از من می گیرد حتی الان هم نمی توانم آنطور که باید روی علایقم وقت بگذارم. و حس می کنم در مسیر فعلی ام نیز دچار کندی یا توقف شده ام.

حالا من مانده ام و یک کوه سوال:

آیا من از زندگی همین را می خواسته ام؟

آیا بهتر نبود به جای مهندسی سراغ هنر می رفتم؟

آیا اینک من موفق هستم؟

آیا باید در این شغل و در این شرکت باقی بمانم؟

آیا ماندنم در این شغل به دلیل نیاز مالی ام بوده یا  محتاط شدنم یا…؟

آیا…

آیا…