Menu
نویسنده مطلب : م احسانی

مطلب مورد بحث:

تاریخ بیهقی


بیهقی رو در حد همون یکی-دو صفحه درس از کتاب ادبیات دبیرستان می‌شناسم، پس حق با شماست اگه داوریم رو سطحی بحساب بیارین:
اما تو همون یکی-دو صفحه داستان، برخورد یکی از بزرگان با پادشاه زمان خودش رو به قلم در میاره، از یک طرف چاکرمآبانه اون پادشاه رو تا حد یک پیامبر بالا میبره و از یک طرف در همون برخورد نشون میده که همین پادشاه همچین آدم درست حسابی هم نبوده!!

در نقد تارخ نگاران و تارخ نگاشته شده در این مرز و بوم، باور علی شریعتی رو درست می‌دونم، بگذریم که این آموزگار انقلاب هم بدون داشتن تخصص قابل اتکایی در تاریخ، کارشناسی تاریخ هم می‌کرد!!! این متن وصیت نامه علی شریعتی است:
“یک اگزیستانسیالیست هستم، البته اگزیستانسیالیسم ویژه خودم، نه تکرار و تقلید و ترجمه که از این سه «ت» منفور همیشه بیزارم. به همان اندازه که از آن دوتای دیگر، تقی زاده و تاریخ.”