Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضا افضلی

مطلب مورد بحث:

اثرات انجام چند کار همزمان بر روی مغز


با سلام و تشکر از متن بسیار خوبتان، میخواهم عنوان کنم که این انجام فعالیتهای موازی یکی از مهمترین معضلات جامعه جوان کنونی میباشد (افراد پیرتر بعلت آشنایی کمتر با تجهیزات امروزی، کمتر به این مشکل دچار هستند).  انجام فعالیت های فرهنگ سازی استفاده مناسب از تکنولوژی بایستی در اولویت کاری همه ی مسئولین و کارشناسان موضوع قرار گیرد.