Menu
نویسنده مطلب : مهرزاد خادمیان

مطلب مورد بحث:

اشتباهات و مشکلات رایج در مدیریت پروژه های کوچک چیست؟


به نظر من استفاده از تعداد زیادی از افراد با تخصص‌های تقریبا یکسان در یک پروژه به دلیل موازی‌کاری‌های ناخواسته می‌تواند در کنترل و به ثمر رساندن آن پروژه موثر باشد. به‌عنوان مثال مدیر یک شرکت، در جهت انتفاع تمامی افراد شاغل در شرکت، پروژه ای را که می‌توان با تعداد محدودی از افراد با تخصص‌های مشخص انجام داد، تمامی افراد را درگیر این پروژه می‌کند. این اقدام شاید در قدم اول از لحاظ زود انجام شدن پروژه، مثبت جلوه کند، اما تجمیع فعالیت‌های هر شخص و یکسان‌سازی آن‌ها به اندازه‌ای زمان‌بر خواهد بود که overtime برای پروژه رخ می‌دهد و چه بسا مورد قبول کارفرما نیز واقع نشود.