Menu
نویسنده مطلب : مهتاب دادخواه

مطلب مورد بحث:

اگر تنها هستید بخوانید: رابطه بین تنهایی و سلامت


"در گذشته های دور معتقد بودند که گرایش بیش از حد به تنهایی، شخص را در برابر حمله ارواح آسیب پذیر می سازد. عرب های بادیه نشبن می گویند، انسان  نباید به زنی که تنها در حاشیه صحرا زندگی می کند نزدیک شود، زیرا به طور حتم معشوقه یکی از ارواح صحراست. از سوی دیگر در برخی سنن، کسانی طالب تنهایی هستند که می کوشند به روشن بینی و قداست برسند. در واقع می توان گفت که تنهایی، قدرت های آن دنیای دیگر را به سوی خود جلب می کند، خواه قدرت های خیر و خواه شر.  
 
از لحاظ روانشناختی می توان این گونه توضیح داد: آن مقدار انرژی که به طور معمول در جریان رابطه با اطرافیان صرف می شود، اکنون به سوی خود شخص بازمی گردد. آن فوران انرژی که به واسطه عزلت گزینی آزاد می شود، به عقده های ضمیر ناخودآگاه نیرو می بخشد. و اگر انسان نداند چگونه با آن برخورد کند، این محتویات، خود را در قالب فرافکنی بر دنیای بیرون متجلی می سازد".
 

نوشته بالا بخشی از کتاب "سایه و شر در افسانه ها" به نویسندگی "ماری-لوئیز فون فرانتس" و ترجمه "تورج بنی صدر" بود که مرتبط و مفید با بحث دیدم و حس کردم آوردنش خالی از لطف نباشه.
 

یه دوستی دارم که همیشه بهم می گه : توی یک جزیره ای و خیلی هم داره بهت خوش می گذره. ولی اینو بدون، اون آخرش یه جزیره است. اون بیرون هنوز خیلی چیزا هست که تو ازشون خبر نداری!! 
 

ولی فکر می کنم تنهایی به خصوص در دنیای مدرن، بیشتر از اینکه انتخاب آدم ها باشه، یک واقعیت تحمیل شده است.