Menu
نویسنده مطلب : ارکیده

مطلب مورد بحث:

تعریف ادراک و عوامل موثر بر آن


درخواستی از طریق پیامک برای شخصی ارسال کردم (درخواست ارسال شماره تلفن تعمیرکار)که با دو روز تاخیر پاسخ داده شد.

ادراک من بر اساس اینکه چه پیشینه ای با ان شخص داشتم بسیار مهم بود. بدلیل اینکه قبلا تنشی بین ما وجود داشت، طولانی شدن پاسخ را به پای بی احترامی گذاشتم.این اتفاق میتواند بدلایل متعدد دیگری رخ داده باشد، مثلا شخص مقابل در لحظه دریافت پیامک امکان پاسخ دادن به آن را نداشته و بعد هم فراموش کرده و در زمانیکه مجددا پیام را دیده پاسخ آن را ارسال کرده است.

انتظار پاسخ سریع هم می توانست نامعقول باشد بدلیل اینکه شخص با خودش فکر کرده که اگر فوریتی وجود داشت این درخواست تلفنی انجام میشد و من باید در پیام این نکته را ذکر میکردم که برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت، تلفنی درخواست خود را مطرح نکردم.