Menu
نویسنده مطلب : مینو همتی

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: استعداد موسیقی و صدا (۲)


کارمندان فروش و ویزیتورهای تلفنی اگر دارای این استعداد باشند کارشون ساده تر میشه هم چنین کارمندان مراکز تماس. این کارمندان احتمالا به هر سه بخش استعداد نیاز دارند تا با انرژی کمتر و آرامش ببشتر با افراد مختلف سروکله بزنند. مادران هم برای درک احساسات و نیازهای نوزادشون از این توانایی استفاده می کنند.