Menu
نویسنده مطلب : رزا

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


یک موسسه که کلاسهای حضوری برای آمادگی کنکور را برگزار میکند و در سطح شهر چند شعبه دارد . این موسسه کلاسهای عمومی – خصوصی و نیمه خصوصی برگزار میکند . علاوه بر آن کتاب های کمک درسی و آمادگی برای کنکور هم تهیه میکند و میفروشد.

مدیران ارشد این موسسه دو هدف را تعقیب میکنند:

۱- افزایش تعداد داوطلبان حضور در کلاس ها

۲- افزایش فروش کتاب های کمک درسی

سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که ارتباط تعداد قبول شدگان در کنکور و رتبه های برتر آن با شرکت کنندگان در کلاس های این موسسه چیست و این شاخص چه تاثیری در میزان فروش کتاب ها دارد؟

مدیران هر یک از شعب برای پاسخ دو سوال فوق در صدد این هستند که روشن کنند:

۱- چه تعداد از افراد موفق فوق با شعبه آنها ارتباط داشتند؟

۲- آیا نمرات این افراد به گونه ای هست که نشان دهد تدریس یک فرد خاص بهتر یا بدتر از همکارانش است؟

۳- آیا بین این افراد موفق و موقعیت جغرافیایی شعبه ارتباط خاصی وجود دارد؟ چون این میتواند شاخص تمکن مالی افراد باشد

۴- کدام شکل از کلاس ها بازدهی بهتری داشته است؟

پاسخ به سوال های فوق میتواند روند مناسب برای توسعه فعالیت ها راروشن کند طوری که منجر به جذب افراد بیشتر و افزایش فروش بشود.