Menu
نویسنده مطلب : پریسا صدق

مطلب مورد بحث:

رابطه شادمانی با شیوه‌ی نگاه به گذشته، حال و آینده


همیشه از اینکه فکر می کردم در گذشته خوشبخت بودم و الان چقدر افسرده ام و در آینده قرار چه بلاهایی سرم بیاد میترسیدم تا اینکه یه چند بار که عکسهام نگاه کردم دیدم تو همه عکسها و خاطرات این حس این شکلی بوده حالا هر روز با خودم تکرار می می کنم اون گذشته ای که حسرتش رو می خوری امروزه و اون آینده ای که نگرانشی امروزه پس الان و امروز زندگی کن بترس اما شجاع باش