Menu
نویسنده مطلب : فاطمه محمدی

مطلب مورد بحث:

رویدادهای اطراف ما، چگونه الگوهای ذهنی و مدل ذهنی ما را می‌سازند؟


سلام

تمرین یک: امیدوارم سر فرصت انجامش بدهم.

تمرین دو: در شرکتی که قبلا کار می کردم اوایل باور داشتم که باید صادق و درستکار بود و نهایت تلاش را برای توسعه شرکت انجام داد. متاسفانه بعد از ۶ ماه دیدم که بیشتر پرسنل شرکت غیر صادق و حامی منافع حودشون هستند. به تدریج در شرکت های دیگر و محیط های دیگر هم دیدم و باورم شد که جامعه حرفه ای آن روز ما پر از گرگ هست گاهی مهربان هستند، طوری امثال من را می خورند که دردی احساس نکنیم و گاهی آنچنان رفتار می کنند که از بودن پشیمان می شویم. به این همه درستکار بودن خودم در آن محیط حسرت خوردم که چه چیزی را بهای چه چیزی کردم.

نمرین سه: سایت خبری …

– آیا درآمد واقعی سایت از تبلیغاتی هست که میگیرد یا پشتیبان مالی دارد؟

– چرا از لحاظ طراحی و چینش اینقدر شبیه سایت … هست؟ یعنی مدیریت هر دوتاشون یکی هست؟

– معلوم هست که طرفدار کدام جریان موجود در جامعه هستند. فقط نظرات کاربران هم عقیده خودشون را تایید می کنند.

-با این نقدهایی که منتشر می کند، دو روز دیگه تعطیلش می کنند.

-خیلی خوب هست اگر همه مثل اینها فعالیت می کردند و خبررسانی شفاف و سریع انجام می دادند دیگر کسی سراغ خبرگزاری های برون مرزی نمی رفت.