غزل ایزدی - عوامل و موانع پرورش و شکوفایی استعدادها usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : غزل ایزدی

مطلب مورد بحث:

عوامل و موانع پرورش و شکوفایی استعدادها


سلام

نظرات دوستان را که مطالعه کردم کمبود یک جیز را احساس کردم: اکثر بچه ها درمورد استعداد هایی که دارن صحبت کردن اما در مورد توانمندی هایی که با پرورش اون استعداد ها می خوان کسب کنن صحبتی نکردن… خوشحال می شم در این مورد هم صحبت کنین ….

بنظرم با این کار می تونیم به هم ایده بدیم و تجربیاتمون را هم در اختیار هم قرار بدیم

مرسی