Menu
نویسنده مطلب : مهسا س

مطلب مورد بحث:

کسانی که جسم و ذهن ما را مسموم می کنند


آدم های غر غرو هم خیلی مسموم کننده هستند .  از زمین و زمان فقط چیزهای بدش رو می بینند و دایم انرژی منفی رو از خودشون توی محیط  پخش می کنند . دلت میخواد فرار کنی  بری پیش آدمایی که بهت انرژی مثبت میدن . حالا فرض کنید تو خونه ای زندگی کنی که اکثر ساکنانش غرغرو ان . آدم فراری میشه ازون خونه .