Menu
نویسنده مطلب : elyas dorostkar

مطلب مورد بحث:

رابطه افراد کاریزماتیک با دو ابزار ترس و قدرت


همان طور که در این موضوع گفته شد کاریزمایی که از نظر ما در برابر ترس از شرایط محیطی بوجود می‌آید، ابتدا می‌توان در والدین پیدا کرد.

پدر و مادر همیشه اولین پیشرو هستند و قطعا تاثیرگذاری زیادی در مقاطع مختلف زندگی هر فرزندی دارند.

نکته مهم اینکه نسبت به افراد کاریزماتیک در یک سازمان یا جامعه که همیشگی نیستند، والدین بیشتر همراه خواهند بود.