Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

انواع منافع در مذاکره


برای من در بعضی از مذاکرات مانند خرید ، منافع فرآیندی اولویت بیشتری دارد.

یعنی دوست دارم که تجربه خوبی از خرید داشته باشم. فروشنده با احترام برخورد کند، اطلاعات لازم را ارائه کند و اگر درخواست تخفیف کردم، تخفیف بدهد.

یا چند سال پیش موقع اجاره منزل، برخلاف تجربیات قبلیم با یک صاحبخانه سهل گیر مواجه شدم که میگفت تو خونه راحت باشید، من حساسیتی روی رفت آمدها و مهمانی ها ندارم. با اینکه من قرار نبود مهمانی و رفت و آمد چندانی داشته باشم ولی در جلب اعتماد من خیلی موثر بود و من راحت تر شرایط قرارداد را پذیرفتم. فکر میکنم این مورد را هم بتوان در دسته منافع فرآیندی قرار داد.