مهدی رحمانی - نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مهدی رحمانی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا رسیدن به این هدف، ارزشِ بهایی را که بابتش پرداخت کردم را داشت؟ بهایی که از عمرم، انرژیم، فکرم، پول و امکاناتم پرداختم

در صورت کنار گذاشتن این هدف، می توانستم چه دستاوردهایی داشته باشم؟

آیا از رسیدن به این هدف خشنود و راضی هستم؟