Menu
نویسنده مطلب : شهرزاد

مطلب مورد بحث:

تلویحی و ضمنی به چه معنا هستند؟


چقدر با این درس، خوب و دقیق، مفهوم و تفاوت این دو واژه رو یاد گرفتم.

اما برای پاسخ به تمرین این درس؛

فکر میکنم شاید بتونیم از دو نمونه ی ساده تر زیر هم به جای تلویحاً و ضمنی استفاده کنیم. چه بسا گاهی خودمون هم از این کلمات به جای این دو واژه در جملاتمون استفاده کردیم؛ یا اگر جایی در نوشته ای خوندیم، چیزی نزدیک به همین مفاهیم رو احتمالاً ازشون برداشت کردیم:

* «غیر مستقیم» (به جای تلویحی)

مثال:

او با حرفهاش، «به طور غیر مستقیم» میخواست فلان موضوع رو به ما بفهمونه.

* در لفافه (به جای ضمنی)

مثال:

فکر میکنم چیزهایی که او گفت، «در لفافه» این معنی رو داره که …