Menu
نویسنده مطلب : مهساصحراگرد

مطلب مورد بحث:

شادی چیست؟ شادمانی و رضایت از زندگی چه تفاوتی دارند؟


سلام متمم عزیز.

من امروز چهل روز است که برادربسیار جوانم را از دست داده ام.

غم از دست برادر را فقط کسی می فهمد که از دست داده باشد. اما می نویسم که فراموش نکنم .در زندگی لحظات شاد را می توانیم هرروز خلق کنیم و فراموش نکنیم که لحظات شاد هستند ما فقط گاهی آنها را نمی بینیم

.تماشای فیلم های از دوربین های مخفی حالم را دگرگون کردو من احساس شادی کردم.با توجه به اینکه معلم هستم .دانش آموزان با برعکس کردن کلمات یا شیطنت های جوانی اشان لحظات شادی برایم خلق کردندو من گاهی از شیطنت های آنها شادمان می شوم.

بازدید از جشنواره غذا در مناطق محروم تهران در هفته گذشته برای لحظاتی احساس شادی را در وجودم نشاند.چون مرا یاد زنانگی هایم انداخت.که می توان با وجودوضعیت اقتصادی خراب ایران.با تزیین های زیبا.لذت یک غذا را برای خانواده بیشتر کردو شادمانی را به خانواده بخشید.شادمانی را که به دیگران ببخشی.خودت نیز شادمان می شوی .