Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

انواع سوال و شیوه سوال پرسیدن در تعارض‌ها و اختلاف‌نظرها


من هیچوقت از سوالات مقیاس گذاری استفاده نمی کنم و سوالات باز و یا سوالات نقض هدف رو هم به ندرت به کار میبرم .

بیشتر سوالات برمبنای فرض و یا سوالات شفاف میپرسم . در آخرین مورد تغارض شاید بهنر بود با سوال نقض هدف بپرسم که :

چه کاری لازم بود انجام بدم تا این لپ تاپ خراب را بهم قرض ندین ؟