Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

چند نکته درباره تحلیل زبان بدن در جلسات مذاکره


شرایط محیطی می تواند طیف گسترده ایی از عوامل از قبیل عوامل مربوط به مخاطب ( وضعیت ظاهری حال حاضر، گذشته و ذهنیت ما از گذشته او، اتفاقات اخیر در مورد او، حساسیتهای خاص ایشان، فرهنگ قومی و ملیتیشان  و …) نیز عوامل مربوط به مکان دیدار و مذاکره ( دکوراسیون، رنگها و نورپردازی، حتی فاکتوری چون دما) و نیز عوامل مربوط به زمان را شامل شود.