Menu
نویسنده مطلب : MohsenKasiri

مطلب مورد بحث:

کمبود عزت نفس و آثار آن در رابطه عاطفی


از وقتی فهمیدم که خیلی فرصت ها تو زندگیم به خاطر کمبود عزت نفسم از بین رفته شروع کردم نشانه های کمبود عزت نفس رو تو افراد نزدیکم میبینم و اگه این نشانه هارو دارن این قضیه رو بهشون گوشزد میکنم. کاش از دوران دبستان به بچه ها این مهارت هارو یاد میدادن.