Menu
نویسنده مطلب : مهشید محمدی

مطلب مورد بحث:

تلویحی و ضمنی به چه معنا هستند؟


چه تفاوت ظریفی بین دو کلمۀ تلویحی و ضمنی وجود داره.

این دو واژه برای من چه در گفتار و چه در نوشتار در دایرۀ واژگان غیرفعال قرار داره.

شاید تلفظ کلمه‌های نامشهود و ناملموس سخت‌تر از کلمه‌های «تلویحی» و «ضمنی» به نظر برسه؛ اما من علاوه‌بر مثال‌هایی که دوستان اشاره کردن، بیشتر از این دو کلمه استفاده می‌کنم.