Menu
نویسنده مطلب : مریم

مطلب مورد بحث:

علف های هرز در زمین برنامه ریزی شما


فکر می‌کنم بزرگ‌ترین علف هرزی که اخیرا از زمین زندگی‌ام کندم، ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بود که راه و روش و مسیری که برای من تعریف می‌کرد از مسیر توسعه‌ی فردی‌ و علمی‌ام بسیار دور بود.

البته این موضوع در این مقطع زمانی زندگی‌ام به صورت یک علف هرز ظاهر شده بود و مطمئنا با توجه به علاقه‌ی شخصی‌ام، زمانی که خودم را برای ورود به این مقطع شایسته و آماده بدونم تبدیل به گل قشنگی میشه.