Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

حمایت اجتماعی چیست و در مدیریت استرس چه نقشی دارد؟


به نظرم وابستگی و نیاز ما به حمایت‌های اجتماعی در موقعیت‌های مختلف و هنگام بروز مشکلات با هم متفاوت است.

یکی از نزدیکانم وابستگی شدیدی به حمایت‌های اجتماعی اطرافیان خودش داشت و از این رو خودش هم در مشکلات دیگران تا حد امکان به آنان یاری می‌رساند و با آنان همراهی می‌کرد ولی وقتی که خودش دچار مشکل و بحران بزرگی در زندگی‌اش شد، آنطور که دوست داشت و انتظار می‌رفت سایرین حمایت و همراهی‌اش نکردند.

به نظرم دلیل اصلی این کار عدم شرایط روحی مناسب آن شخص و رنجاندن سایرین از خود بود.

با وجود همه این مسائل، نیاز این فرد به حمایت اجتماعی دیگران و عدم ارضای این نیاز توسط آنان به یک مشکل و بحران جدید در میانه بحران قبلی تبدیل شد که این موضوع باعث گذران حداقل سه ماه بسیار سخت و طاقت‌فرسا همراه با افسردگی برای او شد.

به نظرم درست است که حمایت‌های اجتماعی تاثیر زیادی بر کاهش و کنترل استرس‌های ما دارد ولی باید برای روزهای تنهایی هم برنامه‌ریزی درست و آمادگی کافی و لازم را داشته باشیم.