Menu
نویسنده مطلب : سعید باوی

مطلب مورد بحث:

قطب جنوب | سرزمینی بدون سنگ | ارلینگ کاگه


«در خانه من فقط از “لقمه‌های درشت” لذت می‌برم. این‌جا دارم می‌آموزم که لذت‌های خُرد را هم دوست بدارم. سایه‌ روشن‌های ظریف در سطح برف؛ فرونشستن شدت باد؛ شکل گرفتن ابرها بالای سرم و سکوت.»

مطالب رو که می خونم من رو ترقیب می کنه که چنین تجربه ای داشته باشم .