Menu
نویسنده مطلب : فاطمه برقی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی - مقدمه‌ای بر مهارت یادگیری


واقعا توی دنیایی زندگی میکنیم که هیچ قطعیتی وجود نداره و بعد نمیدونم بعضی از ما انسان ها چطور روی یکسری از مسایل تعصب‌های شدیدی داریم.

به خاطر وجود همین عدم قطعیت موقع گوش دادن این فایل صوتی بیشتر این جمله توی ذهنم تداعی میشد که از "هیچ کس هیچ توقعی نداشته باش". 

چرا که ما آدم‌ها بیشتر از مسایل و دانسته‌های علمی رنگ عوض میکنیم و گویا این موضوع در این دنیا طبیعی هست و این مدل فکر کردن ما آدم‌هاست که غیرطبیعیه!