Menu
نویسنده مطلب : بهزاد بهارلو

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


در سالهای قبل و تا همین امروز من مطالب را  به صورت پراکنده مطالعه میکردم به امید اینکه این مطلب به کار من بیاد یا اینکه مطلب مهمی هست و باید یاد بگیرم چون ممکن است من جلوی دیگران کم بیارم و …..
هرگز نیاز سنجی مطلب و آموزش را با اهداف و نیاز‌های خودم انجام نداده بودم.
همیشه مانند یک اقیانوس به عمق یک بند انگشت بودم. نتوانستم به صورت تخصصی مهارت خاصی رو یاد بگیرم و در جهت موفقیت استفاده کنم. خیلی از افراد جزئت قدم زدن و چالش کشیدن یک اقیانوس به عمق یک بند انگشت را دارند و از غرق شدن نمیترسند.
تصمیم گرفتم به استخری متوسط به با عمق بسیار زیاد تبدیل شوم تا هر فردی برای مواجه شدن با من شجاعت لازم را داشته باشد و نتواند به راحتی من را به چالش بکشد.
تصمیم گرفتم تغییر کلی در این موضوع ایجاد کنم.
تا به امروز با هدف یادگیری و مهارت یادگیری آشنا نبودم و تصورات غلطی داشتم. شهوت یادگیری گاها از موضوع اصلی من رو منحرف میکرد.
اما امروز تصمیم دارم به این موضوع پایان بدم. البته احتمالا  تغییر این عادات  کمی زمانبر و سخت باشد اما شدنی هست و من میتوانم انجام بدهم.