Menu
نویسنده مطلب : سعید باوی

مطلب مورد بحث:

شاخص چیست؟ استعاره‌ای برای درک بهتر شاخص


قبل از جواب به تمرین باید بگم که بعضی از مدیران ما بجای توجه به داشبورد خودرو بعنوان راننده حواسشون به حاشیه ها و اتفاقات اطراف خیابان هست تا خودرو و داشبورد و اصلا مسیر حرکت خودرو و اهداف سازمانی، و وضعیتی که در حال حاضر می بینیم ناشی از این نوع مدیریت است بعضی از مدیران  به صحبتها و حاشیه ها و نظرات دیگران درباره خودشان بیشتر از مسیر و اهداف سازمانی توجه می کنند.

در خصوص تمرین دوم مبحث مدیریت منابع انسانی جزءمباحث نرم افزاری و دارای شاخص های کیفی می باشد بعضی از شاخص ها را دوستان نام بردن از قبیل کنترل حضور و غیاب و میزان اضافه کار و غیره اما به نظر من با توجه به وضعیت نامناسب اشتغال در کشور خیلی از کارکنان در محل کار خود حضور بموقع دارند و اضافه کاری کامل هم دریافت می کنند اما از وضعیت شغل خود رضایت ندارند و باید بدنیال شاخص های دیگری در داشبورد خود باشیم از قبیل :

سنجش رضایت شغلی کارکنان
سنجش تعهد سازمانی ،
میزان کاهش سطح کیفیت تولیدات و خدمات .
میزان گریز از کار اداری
بی توجه شدن به مشکلات سازمانی
ایجاد شایع پراکنی در محیط سازمان و کار خود