Menu
نویسنده مطلب : مریم اسکندریان

مطلب مورد بحث:

مدیریت هیجانات و پاسخ‌های احساسی با استفاده از تحلیل رفتار متقابل


سلام

من برای پیدا کردن مثال برای حالتهای مختلف بالغ و والد و کودک واقعا به چالش افتادم

دقیقا همون مثل تداعی شد که از درویشی پرسیدند که هنگام خواب ایا  ریش خود را زیر پتو می‌گذاری بیا روی ان؟

اما در پاسخ به سوال این درس نمونه مشخصی دارم

اینکه افرادی به خود اجازه می دهند در حوزه خصوصی دیگران نظریه بدهند و خود را عقل کل بدانند در این موارد ناخوداگاه تصمیم میگیرم انها را باز بدارم اما لحظاتی طول نمی‌کشد که صرف نظر میکنم