Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

تسلط بر کلمات و اهمیت آن در مذاکره


با سلام

۱: فکر نمیکنم در شرایط فعلی ما در زمره شرکتهای موفق باشیم.

۲: برای من تصور این که ما امروز شرکت موفقی هستیم بدور از ذهن است.

۳: باور این که با این عملکرد در رده شرکتهای موفق قرار بگیریم غیر ممکن است.

۴: شاید در گذشته شرکت موفقی بودیم اما امروز شرکت موفقی نیستیم.

۵: ما امروز شرکت موفقی نیستیم.

۶: با بررسی عملکرد شرکت به سختی می توان گفت ما امروز شرکت موفقی هستیم.

۷: هیچکدام از فاکتورهای شرکتهای موفق را در حال حاضر دارا نیستیم.

۸: با تلاش و پشتکار شما شاید در آینده بتوانیم جزو شرکتهای موفق قرار بگیریم.

۹: شاخصهای مختلف حاکی از عملکرد ضعیف امروز شرکت دارد.

۱۰: برای خروج از موقعیت ضعیف امروز شرکت نیاز به یک برنامه جهادی می باشیم.

۱۱: و…….
برقرار باشید.