Menu
نویسنده مطلب : عماد رشیدی فرد

مطلب مورد بحث:

پشیمانی در تصمیم گیری: کارآفرینی انتخاب من نبود


با سلام

با خوندن این مطلب به این فکر کردم که تصمیمات همواره مدت ها بعد از زمان خود، مورد بررسی و قضاوت قرار می گیرند و ممکن است از گرفتن تصمیمی به خود ببالیم یا سرافکنده باشیم که این قضاوت درباره کل فرایند تصمیم گیری، دقت را افزایش و پشیمانی را برای تصمیمات بعدی کاهش دهد.

یکی از موارد پشیمانی از تصمیم در خریدن زمین است، مدت ها قبل(۱۰ سال یا بیشتر) زمین های مختلفی برای فروش وجود داشت که با وجود ارزان بودن، موقعیت مکانی مناسبی نداشت و حاشیه یا خارج از شهر بود اما در حال حاضر با گذشت زمان و گسترش شهرسازی جز مناطق اصلی و پر جمعیت شهر محسوب می شود. کسانی با خریدن این زمین ها به قیمت ناچیزی به ثروت زیادی دست یافتند و البته کسانی همواره پشیمان از تصمیم خود (نخریدن زمین) هستند.