Menu
نویسنده مطلب : جلیل جعفری شاندیز

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام

شیرینی موفقیت زمانی دچار چالش می شود که موفقیت بعنوان جزو لاینفک فرد محسوب می شود. موفقیتی که حاصل می شود در اکثر مواقع محصول خارهایی است که در بدن فرد موفق فرو رفته، سنگهایی که بر پایش خورده و خوابهای نا آرامی که سهمش از خواب هم اتفاقا کم بوده است و … می باشد.

حال اگر طول مسیر موفقیت را بین ۰ تا ۱۰۰ عدد گذاری کنیم شاید بتوان گفت تا عدد ۶۰ یا ۷۰ خارها، سنگها، خوابهای ناآرام و … هستند که زیرساخت موفقیت را تشکیل می دهند همانند کوه یخی شناور در آب همیشه قسمت اعظم مسائل مرتبط با موفقیت زیر آب باقی می مانند و مشاهده گر عام آنرا نمی بیند.

نتیجه اینکه اگر در مسیر موفقیت مثلا در عدد ۴۰ فرد موفق به هر دلیل،( که ممکن است عدم توان مالی،جسمی، فوت و یا …) ادامه مسیر برایش میسر نباشد، یک توفیق که نطفه اش منعقد شده است دچار سقط می شود.

اینکه موفقیت در قالب سیستم جای داده نشده در سقط شدن موفقیت های زیادی موثر بوده، اگر در مسیر ۰ تا ۱۰۰ موفقیت قائل به سیستمی کردن موفقیت باشیم، پس از بروز بحران برای کارآفرین یا کسی که خیز موفقیت را برداشته، سیستم می تواند با توجه به هدف گذاری های استارتر آن طرح، موضوع را پیگیری و یارور و مثمر نماید. و بشریت محصول موفقیتی را مورد بهره برداری قرار دهد.

اصولا افراد موفق هدفهای انسانی شان فراتر است از منافع فردی.