Menu
نویسنده مطلب : مهربانو

مطلب مورد بحث:

نشانه های عزت نفس پایین | حساس بودن بیش از حد به حرف و نظر دیگران


سلام

حساسیت من نسبت به آدمها و میزان صمیمیتشون فرق داره .در مورد افراد درجه ۲ و ۳  اهمیتی نمیدم و خودم رو ناراحت نمیکنم اما در مورد افراد درجه ۱ زندگی ام موضوع فرق داره .انتقادهای نا بجا را به هیچ وجه نمیتونم تاب بیارم.

در واقع آنقدر که از انتقاد نابجا ناراحت میشوم از تشویق و تمجید خوشحال نمی شوم.

هنوز هم نتونستم برای رها شدن از این حس بد کاری کنم .