Menu
نویسنده مطلب : مهدی نوری اظهر

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


بخش اول تمرین :

دوست فضا نورد من سلام

اگه توی فضا با موجودات فضایی برخورد کردی برای اینکه بفهمی از اهالی سیاره آلفا یا بتا هستند از قسمت پای آنها این مورد قابل تشخیص است به این ترتیب که پاهای اهالی سیاره آلفا از قسمت کف پا صاف است و پای اهالی سیاره بتا به صورت نوک دار و سه گوش است .

بخش دوم تمرین :

من ابتدا بدنبال پیدا کردن تفاوت ها در اهالی سیاره آلفا و بتا بودم چه در شکل آنها و چه در رنگ آنها و با پیدا کردن تفاوت خاص آنها در پاهایشان جواب را ارسال کردم