Menu
نویسنده مطلب : شهرام

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری | چند نکته‌ درباره تکنیکهای یادگیری


یکی از بهترین تکنیکهای که یکی از استاتید ما در آموزش استفاده میکرد اموزش از طریق ایجاد مسئله و تلاش برای حل ان از طرف ما بود بدین طریق که ابتدا مسئله ای رو مطرح میکرد و مارو به تعدادی گروه ۷ نفره تقسیم میکرد و میگفت که سعی کنید تا حلش کنین. در این نوع اموزش مدرس نقش تسهیل کننده فرایند اموزش  رو داره . من فکر میکنم ما میتونیم از این روش در یادگیری هم استفاده بکنیم .